Tor aragatnaşyk liniýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HSYVT5E

Model No :.HSYVT5E 4 * 2 * 0,5

Önümiň tanyşdyrylyşy
5e kategoriýa berkidilmedik jübüt jübüt.
Önüm gollanmasy
5-nji kategoriýa berkidilmedik öwrümli jübüt, bar bolan 5-nji kategoriýa goralýan öwrümli jübütleriň käbir öndürijiligini gowulaşdyrandan soň peýda bolan kabeldir.Köp öndürijilik parametrleri, meselem, iň soňky pyýada ýörelgesi, dykyzlygyň pyýada gatnaşygy, gaýdyp geliş ýitgisi we ş.m. ýokarlanýar, ýöne geçiriş zolagy henizem 100MHz.Adaty 5-nji kategoriýa simli sim bilen deňeşdirilende, “Super Category 5” 5-nji kategoriýadan birneme gowulaşýan geçiriş aralygy we geçiriş tizligi ýaly has ýokary hilli iş materiallaryna eýedir.
Önümiň ulanylyşy
5e kategoriýa / D synp gorizontal we wertikal simler;ýokary geçiriş tizligi YYY;Gigabit Ethernet, 10 / 100BaseT we ş.m.
Daşky reňk
Özbaşdak düzülip bilner.

Model No :.CAT6 (SF / TP)

Önümiň tanyşdyrylyşy
6-njy kategoriýa goşa goralýan tor kabeli
Önüm gollanmasy
Iki gezek gorag gatlagy: alýumin folga + mis tor, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, ýokary geçiriş ýygylygy we has möhüm gorag täsiri.
Önümiň ulanylyşy
Ses, toplumlaýyn hyzmat maglumatlary ulgamy (ISDN), ATM155Mbps we 622Mbps, 100MbpsTPDDI, Çalt Ethernet we Gigabit Ethernet üçin ulanylyp bilner;5-nji kategoriýadan we 5-nji kategoriýadan has uzak aralyk, pes geçiriş ýitgisi, könelişme garşylygy, güýçli gysylma garşylygy we ş.m. häsiýetli.
Daşky reňk
Özbaşdak düzülip bilner.

CAT6(SFTP)

  • Öňki:
  • Indiki: