Senagat simleri

Gysga düşündiriş:

Model No :.YVFB

Mis ýadrosy PVC izolýasiýa edilen nitril PVC birleşdirilen örtükli tekiz kabel.Y: ykjam kabel;V: PVC izolýasiýa;F: nitril gabygy;B: tekiz kabel.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model No :.YVFB

Önüm gollanmasy
1. Tekiz kabeliň tekiz gurluşy, ýygy-ýygydan egilmek ýagdaýlary üçin has amatlydyr, kranlar, kranlar we ş.m. ýaly kakylmak aňsat däl.
2. Tekiz kabeliň geçiriji ýadrosy, kabeliň gowy çeýeligini üpjün etmek üçin ýumşak gurluşy kabul edýär.
3. Tekiz kabel izolýasiýasy we gorag gatlagy, kabeliň ýumşaklygyny, poslama garşy we sowuga çydamly häsiýetlerini ýokarlandyrýan butil polimerden ýasalýar.Izolýasiýa edilen sim ýadroslary, goýmak we gurmak üçin amatlylygy üpjün etmek üçin reňk bilen bölünýär.

Önümiň ulanylyşy
Kuwwat we dolandyryş ulgamlary üçin amatly kabeller, kabel ýollaryna, işleýjilere, ulag ulgamlaryna, kranlara, kranlara we ş.m. oturdylyp bilner. Kabel epilmek we iki taraplaýyn hereket etmek üçin amatly we orta streslere çydap bilýär.Kabeli gurak we çygly jaýyň içinde we açyk howada gurup bolýar.Gaty howa şertlerine uýgunlaşyp, -25 ~ 85 dereje oňat çeýeligi saklap bilýär.

Daşky reňk
Gara


  • Öňki:
  • Indiki: